Projektowanie Nadzór Budownictwo PNB Spółka z o. o.

Jesteśmy Firmą, która nieprzerwanie od 2007 roku oferuje Państwu usługi z zakresu obsługi inżyniersko-ekonomicznej inwestycji, począwszy od budownictwa mieszkaniowego, budownictwa przemysłowego, budownictwa obiektów użyteczności publicznej w tym budynków hotelowych, handlowych obiektów wielkopowierzchniowych oraz specjalistycznego budownictwa obiektów służby zdrowia. W ramach pakietu oferowanych usług znajduje się między innymi, ale nie wyłącznie:

 • kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanych do realizacji,
 • organizacja postępowań przetargowych w imieniu Inwestorów,  w tym postępowania dotyczące dostaw inwestorskich np. sprzętu, urządzeń i wyposażenia,
 • zarządzanie kontraktami na roboty budowlane przy zachowaniu najwyższych standardów,
 • usługa Project Managementu / Inżyniera Kontraktu
 • sprawowanie funkcji zastępstwa inwestycyjnego,
 • sprawowanie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
 • generalne wykonawstwo robót,
 • rozliczanie finansowo-ekonomiczne prowadzonych inwestycji
 • przygotowanie wycen szacunkowych i kosztorysowanie robót budowlano-montażowych
 • usługi opracowania Koncepcji architektoniczno-budowlnych, Projektów budowlanych i wielobranżowych Projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • raporty Due Dilligence,
 • raporty techniczne Nieruchomości,
 • usługi doradztwa i consultingu budowlanego,
 • przeglądy techniczne okresowe budynków i budowli.   

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnej oferty kompleksowej obsługi Państwa przedsięwzięć inwestycyjnych.

                                                                   Zarząd Spółki

                                        

Realizacje

STIEGELMEYER - rozbudowa Zakładu produkcyjnego w Grubnie III Etap Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjn…

Rozbudowa Centrum PLAZA 2 w Toruniu

  Budynek „Toruń PLAZA 2” to nowy Projekt zlokalizowany przy istniejącym budynku głównym Centrum Toruń PLAZA. Zaprojektowany …

Budynek mieszkalny wielorodzinnego z podziemną halą garażową przy ul. Garbary 5 w Bydgoszczy.

Budynek "GARBARY 5" to nowo powstały obiekt mieszkaniowy w samym centrum Bydgoszczy. Na terenie dawnej fabryki słodyczy "Jutrzenka" powstały wygodne l…
Zaufali nam
Stiegelmeyer
AGRII Polska
Sokołów S.A
Colian Developer
MARGO
WZL nr 2
Oftalmika
Szpital Św. Łukasza
NEUCA S.A